Hvad er psykoanalyse?

Psykoanalysen baserer sig på et gensidigt tillidsforhold, hvor det analytiske rum er et rum, hvor du frit kan fremkomme med de problemer, forestillinger, tanker og følelser, som du måtte ønske. Alt hvad der foregår, forbliver mellem dig og mig.

Sådan foregår det

I analysen ser vi på de problemer, du oplever, såsom relationsproblemer, depressive tilstande, angst, sorg og stress, og hvad dit ubevidste eventuelt fortæller herom f.eks. igennem dine drømme, fantasier og/eller gennem de billeder, du måtte have lyst til at fremstille.

Jeg arbejder med forskellige kreative måder at arbejde med psyken som eksempelvis maling, silkepapir og sandplay.

Jungs analytiske psykologi

Mit arbejde er baseret på C.G. Jungs analytiske psykologi. Den analytiske psykologi tager udgangspunkt i det hele menneske og de udviklingsmuligheder, som det enkelte menneske har.

Forløbet

Et forløb kan være af både kortere eller længere varighed alt efter, hvad du ønsker og føler, at du har behov for. Det aftaler vi i starten af forløbet – men det vil sjældent være nok med en enkelt samtale.

Du kan kontakte mig på telefon 20 12 48 22 eller på mail ek@analytiskpsykologi.dk. Min praksis er åben for tilgang af nye klienter, og der er på nuværende tidspunkt ingen ventetid.

Kom i kontakt med dig selv

Du behøver ikke være hverken i krise eller føle dig syg for at gå til psykoanalyse. Psykoanalyse kan være en metode til at komme i kontakt med sider af personligheden, som du ikke hidtil har været i kontakt med og kan bidrage til din personlige udvikling.

Symptomer

Det kan være, at du oplever angst, depression, selvusikkerhed, følelsen af tomhed, meningsløshed eller kropslige symptomer. Det kan også være, at dine relationer til andre mennesker opleves som vanskelige.

Måske oplever du det svært at finde den mening og retning i tilværelsen, som føles rigtig?

Forstå dine følelser

Psykoanalyse kan hjælpe til bedre at forstå følelser og reaktioner og dermed give bedre mulighed for at kunne håndtere de ofte meget forskellige reaktioner og påvirkninger, der kommer både indefra og fra omgivelserne.

Noget for dig?

Psykoteranalyse kan også være for dig, der har været igennem en depression eller er gået ned med stress, om som er blevet hjulpet igennem med medicinsk behandling og kortvarig terapi. Psykoanalyse er for mennesker i alle aldre.

Analysen giver dig mulighed for at fordybe dig mere i din situation og din psyke og på et dybere plan finde frem til, hvad der lå bag krisen.