Uddannelser

006 – 2011

2000 – 2004
Aalborg universitet, Den Sociale Kandidatuddannelse
Cand.scient.soc., Samfundsvidenskabelig kandidatuddannelse

1973 – 1977
Skolen for Ergoterapeuter i København
Autoriseret ergoterapeut

2006 – 2011
Uddannet Jungiansk analytiker på International School of Analytical Psychology, Zürich

2000 – 2004
Aalborg universitet, Den Sociale Kandidatuddannelse, Cand.scient.soc., Samfundsvidenskabelig kandidatuddannelse

1973 – 1977
Skolen for Ergoterapeuter i København, Autoriseret ergoterapeut

Ansættelser

2002 – 2006
Centerleder – Center for Små Handicapgrupper (CSH)
Centret var, da jeg var ansat der, en selvejende institution under Socialministeriet. Det er i dag en del af Socialstyrelsen.
Hovedopgaverne var information og rådgivning om sjældne sygdomme og handicap. Der var 12 ansatte og en omsætning på seks til syv millioner om året, hvoraf fire en halv million var finanslovfinansieret, resten projektfinansieret af eksterne midler.

Hovedopgaver:
Overordnet strategisk ledelse og udvikling af Centret, herunder eksternt samarbejde. Faglig og daglig leder for medarbejderne. Udvikling af Centrets kernearbejdsområder: en åben telefonrådgivning, nyhedsbrev, hjemmeside med beskrivelser af over 300 sjældne sygdomme. Udvikling, fundraising og styring af en række udviklingsprojekter knyttet til centret inden for eksempelvis områderne ”unge med sjældne handicap”, ”etniske minoriteter med sjældne handicap” og ”kortlægning af levevilkår for mennesker med sjældne handicap”. Desuden et nordisk projekt med udvikling af en fællesnordisk hjemmeside med beskrivelser af sjældne sygdomme.

Personaleudvikling og -træning.

Resultater:
Igangsætning af ovennævnte fire eksternt finansierede projekter, udvikling og dokumentation af kerneopgaver, udvikling af mission, vision og værdigrundlag for centret, udarbejdelse af kompetencekatalog for hele centret, implementering af resultatkontrakter med Socialministeriet fra 2003 med tilhørende dokumentation: afvigelsesrapport, virksomhedsregnskab samt årsrapport, implementering af ressource- og økonomistyringssystem fra 2002.

Reference: til bestyrelsen
1987 – 2001 Hjælpemiddelinstituttet
Faglig konsulent (1987 – 1993), Afdelingsleder (1993 – 2001)
Instituttet var dengang et nationalt center, der udviklede og formidlede viden om, hvordan hjælpemidler og andre teknologiske løsninger kan bidrage til, at mennesker med funktionsnedsættelser udnytter deres fulde potentiale. Instituttet er i dag en del af Socialstyrelsen.

1977 – 1987
Instruktionsergoterapeut, afdelingsergoterapeut samt sagsbehandlende ergoterapeut.
På blandt andet Gentofte Amtssygehus, Københavns kommune samt rehabiliteringshospital for rygmarvsskadede, Bagdad, Irak
Freelanceopgaver 2006 – idag (udvalgte)

Individuel ledersparring
Evaluering i projektet “Den gode psykiatriske afdeling”, Distrik Køge, Psykiatrien, Region Sjælland, 2011 – 2013.
Ekstern evaluator på projekt Mainstreaming, Center for Ligebehandling af Handicappede, 2009.

Ekstern lektor på Syddansk universitet, Master i rehabilitering. 2006 – 2011.
Underviser samme sted 2012 og 2013. Tilrettelæggelse af to moduler af uddannelsen: “Grundlæggende begreber i rehabilitering” og “Borgerinddragelse”, underviser i teoretiske handicapforståelser og kvalitative forskningsmetoder samt vejleder på semesteropgaver. Vejleder og eksaminator på første års eksamen.

Foredrag
“Begreber om borgeren bag ICF, mål og resultatdokumentation”, Den Sociale Virksomhed, Region Hovedstaden, 2014
“Handicapforståelser”, temadag for synsprofessionelle på Instituttet for blinde og svagsynede, 2013
“Praksisbaseret udviklingsarbejde” på netværksgruppen ViTsi’s workshop, 2010, 2011 og “Introduktion til kvalitative metoder” 2012
“Brugerinddragelse i rehabilitering” på Videnscenter for Specialundervisning, Næstved. 2009.
“Brugerpositioner i rehabiliteringsprocessen” for ledere i psykiatri og handicap i Odense kommune, 2008
“Brugerinddragelse i rehabilitering” ved temadag på efteruddannelsen for University College Lillebælt. 2008

Undervisning og vejledning
Undervisning på pædagogisk diplomuddannelse for synsprofessionelle i “Handicapforståelse og rehabilitering”, 2011 – 2015
Undervisning og vejleder på sundhedsfaglig diplomuddannelse, UCSJ, “Rehabilitering – med fokus på kronisk obstruktiv lungelidelse”, “rehabilitering med fokus på hjerte-karsygdomme”, 2011, “rehabilitering med fokus på diabetes” og “rehabilitering med fokus på ryglidelser”, 2012
Undervisning i rehabiliteringsbegrebet for region Hovedstaden “Den ældre medicinske patient”, 2011 og 2012
University College Metropol Bachelorvejleder 2006 – 2011
University College Sjælland Bachelorvejleder og underviser 2007 – 2015
Diplomuddannelsen for socialrådgivere, underviser i handicapmodulet i “Diskurser inden for handicapområdet” 2006 og 2009

Mentor i Kvinfos mentorforum, der matcher flygtninge- og indvandrerkvinder med kvinder, er er aktive på det danske arbejdsmarked 2008 – 2015

Fagbogen “Sociologi og rehabilitering”: kapitlerne “Socialisering” og “Sygdom, sundhed og handicap” – sidstnævnte kapitel sammen med Inger Birthe Toft Bjørnlund, 2012
Kritisk læser af forskningsrapport vedr. handicapområdet for AKF anvendt kommunalforskning 2009

Beskikket censor ved følgende uddannelsesinstitutioner:
Syddansk Universitet: Master i rehabilitering
De Sundhedsfaglige Diplomuddannelser
Ergoterapeutuddannelsen
Pædagoguddannelsen

Ansættelser

2002 – 2006
Centerleder – Center for Små Handicapgrupper (CSH)
Centret var dengang en selvejende institution under Socialministeriet. Det er i dag en del af Socialstyrelsen.
Hovedopgaverne var information og rådgivning om sjældne sygdomme og handicap. Der var 12 ansatte..

1987 – 2001
Hjælpemiddelinstituttet
Faglig konsulent (1987 – 1993), Afdelingsleder (1993 – 2001)
Instituttet var dengang et nationalt center, der udviklede og formidlede viden om, hvordan hjælpemidler og andre teknologiske løsninger kan bidrage til, at mennesker med funktionsnedsættelser udnytter deres fulde potentiale. Instituttet er i dag en del af Socialstyrelsen.

1977 – 1987
Instruktionsergoterapeut, afdelingsergoterapeut samt sagsbehandlende ergoterapeut.
På blandt andet Gentofte Amtssygehus, Københavns kommune samt rehabiliteringshospital for rygmarvsskadede, Bagdad, Irak